Square root
VBT
Calculator
magnet

Le T

17 tháng 10 2020 12:11

câu hỏi

-3,56+|(-3,75)|


7

3


Lê H

23 tháng 10 2020 10:29

-3,56+|(-3,75)| = -3,56+3,75 = 0,19

Nguyễn V

23 tháng 10 2020 12:27

-3,56+|(-3,75)| *-3.56+(-3,75) =-7.31 *-3.56+3.75 =0.19 Vậy bằng 7.31 hoặc 0.19 ok

Vinh N

25 tháng 10 2020 03:31

-3,56+|(-3,75)| =-3,56+3,75 =0.19 hoặc 19/100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh nhanh H=1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+1/(5×6)+…

2

Được xác nhận