Square root
VBT
Calculator
magnet

Duny T

11 tháng 4 2020 06:51

câu hỏi

×+3+5=67.


0

1


Nguyễn T

11 tháng 4 2020 13:12

x+8=67 x. =67-8 x. =59

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1000000×1000000

11

Lihat jawaban (6)