Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

11 tháng 12 2022 10:42

câu hỏi

( 3/4 : 3/2) - (-5/6.3/10)

(3/4 : 3/2) - (-5/6.3/10)


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 12 2022 12:35

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phép chia đa thức Bài giải chi tiết: (3/4 : 3/2) - (-5/6.3/10) = 1/2 +1/4=3/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Dương M

11 tháng 12 2022 13:00

<p>117</p>

117

Đoàn Đ

16 tháng 12 2022 14:03

<p>117</p>

117

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6