Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhthao T

04 tháng 6 2020 10:03

câu hỏi

(3,25-2 phần3):(-7 phần4)


0

1


Đào T

05 tháng 6 2020 10:30

=31/12:-7/4=-31/21

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)