Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần X

16 tháng 10 2021 10:34

câu hỏi

√3+2√2-√6-4√2


11

2


Hồ Q

20 tháng 10 2021 11:50

điên quá mà

Trần X

16 tháng 10 2021 10:35

câu trả lời đâu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a+b=c

9

Lihat jawaban (1)