Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh C

26 tháng 10 2021 09:45

câu hỏi

(2x+y) mũ 2 +(x+y) mũ 2-(4x+2y)(x+y)


8

2


H2r N

28 tháng 10 2021 12:47

Mình làm hơi tắt có gì ko hiểu thì hỏi mik

H2r N

28 tháng 10 2021 12:46

= 4x ^2 +4xy + y^2 + x + 2xy + y^2 - 4x^2 - 4xy + 2xy + 2y^2 = x^2 + 4xy + 4y^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)