Square root
VBT
Calculator
magnet

Tòng V

04 tháng 5 2022 10:31

câu hỏi

{ 2x - 4 }{x+ 3 }>0


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

12 tháng 8 2022 08:19

Được xác nhận

Xin chào em Tòng V, Đáp án cho câu hỏi của em là: x>2 hay x<-3 Đây là một bài tập lớp 10 thuộc Chương 3, bài 2 Bài giải chi tiết: (2x-4)(x+3)>0 <=> 2x-4>0,x+3>0 hay 2x-4<0,x+3<0 <=>x>2,x>-3 hay x<2,x<-3 <=>x>2 hay x<-3 Kết luận: đáp án chính xác là x>2 hay x<-3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận