Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan Đ

16 tháng 10 2022 12:46

câu hỏi

(2x+1)-(4x-1)(x-3)-15=0

(2x+1)-(4x-1)(x-3)-15=0

 


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 13:04

Được xác nhận

<p>Xin chào Phan Đ.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 .</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>(2x+1)-(4x-1)(x-3)-15=0</p><p>&lt;=&gt;2x+1-4x<sup>2</sup>+12x+x-3-15=0</p><p>&lt;=&gt;-4x<sup>2</sup>+15x-17=0</p><p>Δ=15<sup>2</sup>-4.(-4).(-17)=-47&lt;0</p><p>Pt vô nghiệm</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào Phan Đ.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 .

Lời giải chi tiết:

(2x+1)-(4x-1)(x-3)-15=0

<=>2x+1-4x2+12x+x-3-15=0

<=>-4x2+15x-17=0

Δ=152-4.(-4).(-17)=-47<0

Pt vô nghiệm

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)