Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh H

06 tháng 8 2022 04:17

câu hỏi

( 2x+1)³=21


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher43

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

Chào em Anh H. Thầy không thấy yêu cầu đề bài nên thầy sẽ hiểu đây là bài tìm x nhé Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9 ,Chương 1 Bài 7, phần đại số. Lời giải chi tiết câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

{ 2x - 4 }{x+ 3 }>0

2