Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng P

27 tháng 12 2022 13:20

câu hỏi

(2n+10) chia hết (2n-3) Mk cần gấp Mk c ơn trước

(2n+10) chia hết (2n-3)

Mk cần gấp

Mk c ơn trước 


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 12:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hồng P,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: 2n + 10 = 2n - 3 + 13<br>Để (2n+10) chia hết (2n-3) thì 13 phải chia hết cho 2n - 13</p><p>=&gt; 2n-13 ∈ Ư(13) = {-13, -1, 1, 13}</p><p>=&gt; n ∈ {0, 6, 7, 13}</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hồng P, 
Bài giải chi tiết:

Ta có: 2n + 10 = 2n - 3 + 13
Để (2n+10) chia hết (2n-3) thì 13 phải chia hết cho 2n - 13

=> 2n-13 ∈ Ư(13) = {-13, -1, 1, 13}

=> n ∈ {0, 6, 7, 13}


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b)

2

Được xác nhận