Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

04 tháng 10 2022 07:49

câu hỏi

(2cosx - 1 )(2sinx + cosx) = sin2x - sinx giải pt giúp em ạ

(2cosx - 1 )(2sinx + cosx) = sin2x - sinx

giải pt giúp em ạ


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 08:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Huy H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

alt
alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 08:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận