Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường T

11 tháng 2 2020 03:21

câu hỏi

(27+514)-(486-73)


8

17

Được xác nhận

Nguyen T

11 tháng 2 2020 06:14

Được xác nhận

(27+514)-(486-73) =541-413 =128

Khá T

11 tháng 2 2020 09:57

27 vứt đâu

Khởi L

13 tháng 2 2020 07:25

(27+514)-(486-73) = 541-413 = 128

Thùy L

16 tháng 2 2020 03:26

(27+514)-(486-73) =541-413 =128

Thanh P

14 tháng 2 2020 04:53

=541-413 =128

Phạm T

15 tháng 2 2020 04:17

=541-413 =128

Trường N

17 tháng 2 2020 09:36

(27+514)-(486-73) =27+514-486+73 =(27+73)+(514-486) =100+28 =28

Trường T

12 tháng 2 2020 08:51

viết hẳn ra đi bạn

Vuhoangnam V

14 tháng 2 2020 04:21

=128

Cẩm N

14 tháng 2 2020 09:06

=541-413 =128

Saitama S

14 tháng 2 2020 13:33

541-413=128

Phạm N

17 tháng 2 2020 05:41

(27+514)-(486-73) = 541 - 413 = 128

Siri O

17 tháng 2 2020 04:47

=541-413 =128 😊

Toan D

18 tháng 2 2020 02:13

=

Toan D

18 tháng 2 2020 02:15

=541-413 =128

Toan D

18 tháng 2 2020 02:18

=128

Nguyễn H

18 tháng 2 2020 05:34

=541-413 =128

Chinh B

19 tháng 3 2020 03:04

(27+514)-(486-73) =(27+514)-(413) =(514-413)-27 =101+27 =128 (Đúng ko ạ)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45phút chiếm bao nhiêu phần 1giờ

13

Lihat jawaban (31)