Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ H

10 tháng 4 2020 14:08

câu hỏi

(-257) - [(-257 + 156) - 56].


0

5


Trần T

11 tháng 4 2020 03:57

=(-257) -(-257+156)-56 =-257-(-257)-156+56 =-257+257-156+56 =0-156+56 =-156+56 =0

Trịnh Q

11 tháng 4 2020 03:53

=(-257)-[-101-56] =(-257)-(-45) =-212

Nguyễn L

15 tháng 4 2020 03:45

=(-257)-(-257)+156-56 =-257+156-56 =-257+100 =-357

Mỳ N

17 tháng 4 2020 04:21

=(-257)-(-157)=100

Mỳ N

17 tháng 4 2020 04:26

=(-257)-(-157)=-100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)