Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

28 tháng 12 2022 14:33

câu hỏi

√25×36

√25×36


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 07:55

Được xác nhận

Chào em Nguyen T, Đáp án: 30 Bài giải chi tiết: √25×36 =√25 x √36 = 5 x 6 =30 Đáp án cuối cùng: 30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6