Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

20 tháng 12 2022 11:23

câu hỏi

-23+289+123-689

-23+289+123-689


3

1


Thiện T

20 tháng 12 2022 14:05

<p>-23+289+123+(-689)</p><p>=[(-23+123)]+[289+(-689)]</p><p>=(-100)+(-400)</p><p>=-500</p>

-23+289+123+(-689)

=[(-23+123)]+[289+(-689)]

=(-100)+(-400)

=-500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)

mn giải giùm em với ạ em cần gấp ạ

2

Được xác nhận