Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng Đ

29 tháng 1 2020 03:13

câu hỏi

-20<x<21 -18≤x≤17 -27<x≤27 |x|≤3 |-x| <5


0

3


T. Hữu

30 tháng 1 2020 04:40

Chào Hằng! Thầy chia ra thành 5 bài đánh số từ 1 đến 5 nhé. 1. Các số nguyên x thỏa yêu cầu đề bài là: -19; -18; -17; ... ; -1; 0; 1; 2; ... ; 19; 20. 2. Các số nguyên x thỏa yêu cầu đề bài là: -18; -17; -16; ... ; -1; 0; 1; 2; ... ; 16; 17. 3. Các số nguyên x thỏa yêu cầu đề bài là: -26; -25; -24; ... ; -1; 0; 1; 2; ... ; 26; 27. 4. Các số nguyên x thỏa yêu cầu đề bài là: -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3. 5. Các số nguyên x thỏa yêu cầu đề bài là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4. Chúc em có một học kì 2 thật vui nhé.😁😁😁

ThuyDung L

04 tháng 2 2020 10:09

×€(-20;21)

Trần T

10 tháng 2 2020 03:28

Thầy ơi thầy biết cách giải bài giải này ko ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)