Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

25 tháng 11 2022 06:11

câu hỏi

-2022-(x-2022)=2022

-2022-(x-2022)=2022

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 14:13

Được xác nhận

Xin chào em Mai T, Bài giải chi tiết: -2022-(x-2022)=2022 => -2022 -x + 2022 = 2022 => -x = 2022 =>x = -2022 x - (-105 + 26) - (-104) = -100 => x + 105 -26 + 104 = -100 => x + 183 = -100 => x = -100 - 183 = -283 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Naruto N

25 tháng 11 2022 07:13

<p>x bằng 2022</p>

x bằng 2022

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận