Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo L

14 tháng 8 2022 16:09

câu hỏi

-(-2012+789)+(-211)+(-1012-1789)


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 17:08

Được xác nhận

Xin chào em Bảo L, Đây là một bài tập thuộc Chương Số nguyên Bài giải chi tiết: -(-2012+789)+(-211)+(-1012-1789) = 2012 - 789 - 211 - 1012 - 1789 = - 1789 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận