Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ L

14 tháng 12 2019 13:54

câu hỏi

(×+2012)÷2012=1 Chỉ tui với...


0

5


Lê Đ

16 tháng 12 2019 05:38

(x+2012):2012=1 x+2012 =1.2012 x+2012. =2012 x. =2012 - 2012 x. =0

Nhu V

16 tháng 12 2019 09:36

×+2012 =1×2012 ×+2012 =2012 × =2012_2012 × =0 Vậy x = 0

Võ N

17 tháng 12 2019 12:20

x+2012 =1×2012 x+2012=2012 x=2012-2012 x=0

Luân N

18 tháng 12 2019 15:04

(x+2012)÷2012=1 x+2012=1.2012 x+2012=2012 x =2012-2012 x =0

Khuyên N

25 tháng 12 2019 14:33

=x+2012=1×2012 =x+2012=2012 =x =2012-2012 =x =0 kết quả = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy tắc dấu ngoặc

16

Lihat jawaban (2)