Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

15 tháng 12 2022 11:48

câu hỏi

(-20).2.(-5).125.8

(-20).2.(-5).125.8

 


4

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:11

Chào em Phạm L, Với bài này, mình chỉ cần áp dụng quy tắc "nhân chia trước, cộng trừ sau" và tính từ trái sang phải em nhé. Bài giải chi tiết: (-20).2.(-5).125.8= (-40).(-5).125.8 = 200.125.8= 25000.8= 200 000 Hãy đặt nhiều câu hỏi khác để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Chào em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x<4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận