Square root
VBT
Calculator
magnet

Danh N

16 tháng 1 2020 12:44

câu hỏi

-2(x+6)+6(x-10)=8


2

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 07:43

Chào Danh! Đầu tiên ta cần áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. ta sẽ có: -2x -12 + 6x - 60 = 8 từ đó ta rút gọn và chuyển vế ta thu được 4x = 80 x = ... 😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận