Square root
VBT
Calculator
magnet

Lyn K

22 tháng 7 2021 08:39

câu hỏi

-2(x+2)+3(x-1)=5 giúp mình với


41

6


Lyn K

22 tháng 7 2021 09:13

giúp mình với

Lyn K

22 tháng 7 2021 09:13

mình bó tay lắm r , nhanh đi mình cần gấp

Gia T

24 tháng 7 2021 13:28

QUANDA có câu trả lời đó bạn:"33

Trần Đ

22 tháng 7 2021 12:56

toán theo loại j bạn

Lê T

27 tháng 7 2021 02:27

toán theo loại tìm x

Lê T

27 tháng 7 2021 02:26

-2(x+2)+3(x-1) -(2x+4)+(3x-3)=5 -2x-4+3x-3=5 (-2x+3x)+(-4-3)=5 1x - 7 = 5 1x =5+7 1x = 12 x= 12:1 x= 12

Luong P

28 tháng 7 2021 01:46

Phá ngoặc rồi làm như bình thường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho ∆ ABC, gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC a)CM: DE là đường trung bình của ∆ ABC b) Giả sử BC =10dm. Tính DE c) CM: tứ giác DECB là hình thang d) Giả sử ∆ABC cân tại A. CM: tứ giác DECB là hình thang cân

12

Lihat jawaban (3)