Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

27 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

(2) Bài 6 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có thể) của biểu thức sau. ,(,A=3x(x+2y)−2y(3x−2y)−(x^(2)−5),),,(,B=x^(2)(x−3)−2x(3x−1)−(x^(3)−5x^(2)+2x−3),),


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>A=3x(x+2y)−2y(3x−2y)=3x<sup>2</sup>+6xy−6xy+4y<sup>2</sup>=3x<sup>2</sup>+4y<sup>2</sup></p><p>Có x<sup>2</sup>≥0 và y<sup>2</sup>≥0 nên 3x<sup>2</sup>+4y<sup>2</sup>≥0&nbsp;</p><p>Vậy A<sub>min</sub>=0 khi x=y=0</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

A=3x(x+2y)−2y(3x−2y)=3x2+6xy−6xy+4y2=3x2+4y2

Có x2≥0 và y2≥0 nên 3x2+4y2≥0 

Vậy Amin=0 khi x=y=0

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 08:07

Được xác nhận

Xin chào em Ly P Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập Câu trả lời chi tiết như sau: B=x^2(x−3)−2x(3x−1)−(x^3−5x^2+2x−3) =x^3-3x^2-6x^2+2x-x^3+5x^2-2x+3 =-4x^2+3 Có x^2>=0 nên -4x^2+3=<3 Vậy Amax=3 khi x=0 Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận