Square root
VBT
Calculator
magnet

Thy T

11 tháng 10 2020 06:38

câu hỏi

(2/5-3x)mũ 2 = 9/25 mình cần gấp tc 3 h


8

2


Lê H

23 tháng 10 2020 10:22

thế bạn lm đc chx

Thy T

21 tháng 3 2021 12:47

ròi

Nguyễn V

23 tháng 10 2020 12:20

sảo vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

1

Được xác nhận

Bạn Nam mua một đôi giày thể thao hết 200 nghìn đồng .Số tiền này bằng 5/8 số tiền Nam tiết kiệm được. Hỏi với số tiền còn lại Nam vó thể mua thêm được một chiếc áo phông giá 130 nghìn nữa hay không?

22

Lihat jawaban (3)