Square root
VBT
Calculator
magnet

36.Lê T

03 tháng 10 2022 14:04

câu hỏi

(2+ 3+√3 /√3 +1)×(2-3-√3 /√3 -1)

(2+ 3+√3 /√3 +1)×(2-3-√3 /√3 -1)


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 14:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>36.Lê T</strong> ,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 9</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>(2+ 3+√3 /√3 +1)×(2-(3-√3 /√3 -1))<br>= (2+ √3 (√3+1 / √3+1) ) x ( 2 - (√3(√3-1) / √3-1) )</p><p>= (2+√3 ) x (2-√3 )</p><p>= 2<sup>2 </sup>- 3 =1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em 36.Lê T ,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 9

Bài giải chi tiết :

(2+ 3+√3 /√3 +1)×(2-(3-√3 /√3 -1))
= (2+ √3 (√3+1 / √3+1) ) x ( 2 - (√3(√3-1) / √3-1) )

= (2+√3 ) x (2-√3 )

= 22 - 3 =1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)