Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn B

02 tháng 10 2022 03:19

câu hỏi

(2×1)2+9


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 03:58

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Văn B,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc Toán 6</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>(2×1)2+9</p><p>= 2.2+9</p><p>= 4+9 = 13</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p>

Xin chào em Văn B, 

Đây là bài tập thuộc Toán 6

Bài giải chi tiết :

(2×1)2+9

= 2.2+9

= 4+9 = 13

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Phương T

02 tháng 10 2022 04:40

<p>&nbsp;</p><p>(2×1)2+9</p><p>= 2.2+9</p><p>= 4+9 = 13</p>

 

(2×1)2+9

= 2.2+9

= 4+9 = 13

Liên L

02 tháng 10 2022 13:33

2×2+9 = 4+9 = 13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận