Square root
VBT
Calculator
magnet

Vui C

29 tháng 1 2020 12:55

câu hỏi

Ư(-19)bằng bao nhiêu ạ


0

3


T. Hữu

30 tháng 1 2020 03:01

Chào em! -19 có 4 ước là số nguyên gồm có: 1; -1; 19; -19. Em đã đi học lại chưa?

Nguyễn K

05 tháng 2 2020 03:20

Ư(-19)={1;-1;19;-19}

Máy T

05 tháng 2 2020 05:05

gồm: 19;1;-1;-19

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)