Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly K

04 tháng 10 2020 07:09

câu hỏi

( 17-4x) : 3 + 12 15


21

3


Phan T

11 tháng 10 2020 12:44

bằng 1228

Trần T

11 tháng 10 2020 14:22

Kết quả là 1228

Nguyễn V

12 tháng 10 2020 02:07

1228

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có bao nhiêu trường hợp riêng khi quy đồng mẫu nhiều phân số

1

Lihat jawaban (2)