Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen K

20 tháng 12 2022 09:12

câu hỏi

(-154)-4*((52+8*(5-3 2 ))-74))

(-154)-4*((52+8*(5-32))-74))


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:17

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần biểu thức Bài giải chi tiết: Ta có: (-154)-4*((52+8*(5-32))-74 = -228 - 4(52+(-32)) =-308 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của k sao cho: a, Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2

3

Được xác nhận