Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran Q

08 tháng 10 2022 04:24

câu hỏi

(14x356-84):70

alt

12

2


Hà N

08 tháng 10 2022 08:36

<p>a) (14 x 356 - 84) :70</p><p>= &nbsp;(4984 - 84) :70</p><p>= &nbsp;4900 : 70</p><p>= &nbsp;70</p>

a) (14 x 356 - 84) :70

=  (4984 - 84) :70

=  4900 : 70

=  70

Tường V

09 tháng 10 2022 11:12

@ ( 14×356-84):70 =( 14×356-84):70 =4900:70 =70

Linh N

08 tháng 10 2022 09:42

70 có đúng hay không nữa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)