Square root
VBT
Calculator
magnet

Tám N

08 tháng 1 2020 09:31

câu hỏi

(145+56):2=.........


0

1


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:43

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! (145 + 56) : 2 = 100,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hình bình hành có độ dài đáy là 25dm,chiều cao là 5m.Tính diện tích hình bình hành đó

12

Lihat jawaban (2)