Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ V

05 tháng 10 2022 14:26

câu hỏi

√13•√52

√13•√52


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Vũ V</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7, chương 1, bài số thực</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>√13.√52 =√(13.52)=√676=26</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Vũ V

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7, chương 1, bài số thực

Bài giải chi tiết :  

√13.√52 =√(13.52)=√676=26

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 14:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vũ V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài căn bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>√13.√52=√13.(2√13)=2.(√13)<sup>2</sup>=2.13=26</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Vũ V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài căn bậc hai

Lời giải chi tiết như sau: 

√13.√52=√13.(2√13)=2.(√13)2=2.13=26

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)