Square root
VBT
Calculator
magnet

Lý N

11 tháng 12 2022 08:31

câu hỏi

(-13)+(-37)

(-13)+(-37)


1

1


Uyên P

11 tháng 12 2022 11:14

<p>Âm+âm =âm nên (-13)+(-37)=-(13+37)=-50</p>

Âm+âm =âm nên (-13)+(-37)=-(13+37)=-50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận