Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

17 tháng 7 2021 12:34

câu hỏi

-13.-10


2

1


Lê T

30 tháng 7 2021 08:16

(-13).(-10)=130

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai hơn level của mình thì mình sẽ theo dõi nha

27

Lihat jawaban (6)