Square root
VBT
Calculator
magnet

Ma D

03 tháng 11 2022 07:45

câu hỏi

√123+√478+√98

√123+√478+√98


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 12:24

Được xác nhận

Xin chào em Tèo H, Đáp án cho câu hỏi của em là: √123 + √2.(√239 + 71) Đây là một bài tập thuộc bài 1: Căn bậc hai Chương 1 - Đại số: Căn bậc hai. Căn bậc ba Bài giải chi tiết: √123 + √478 + √98 = √(3.41) + √2.239 + √2.71^2 = √(3.41) + √2.239 + 71√2 = √123 + √2.(√239 + 71) Kết luận: đáp án chính xác là √123 + √2.(√239 + 71) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận