Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 11 2019 11:57

câu hỏi

(-10)+/3/


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 08:02

( - 10 ) + | 3 | = ( - 10 ) + 3 = - 7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một lớp học có 30 học sinh nam và 12 học sinh nữ có thể chia số học sinh lớp này nhiều hơn thành mấy tổ sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và học sinh nữ

0

Lihat jawaban (1)