Square root
VBT
Calculator
magnet

H Z

07 tháng 12 2022 12:38

câu hỏi

(1,25)^1-x=(0,64)^2(1 √2) Giải phương trình mũ

(1,25)^1-x=(0,64)^2(1 √2)

Giải phương trình mũ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 11:41

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong Chương Số mũ Bài giải chi tiết: Ta có: 5/4^(1-x) = 4/5^4(1-√2) => 1-x = 4√2-4 => x = 5-4√2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính tổng cấp số cộng.HELP ME...

13

Được xác nhận