Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

04 tháng 4 2021 07:51

câu hỏi

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)x6=??????


21

7


Linh L

07 tháng 4 2021 11:40

270 nha!

Nguyễn L

04 tháng 4 2021 08:46

270

Thảo H

05 tháng 4 2021 11:04

270

Đỗ C

10 tháng 4 2021 07:50

270

Nguyễn H

10 tháng 4 2021 11:37

270

Nấm_HP N

21 tháng 4 2021 04:16

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)× 6 = 45×6= 270

Đỗ C

24 tháng 4 2021 07:04

270

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65×54=

7

Lihat jawaban (1)