Square root
VBT
Calculator
magnet

Chouhi C

09 tháng 10 2022 09:43

câu hỏi

-1/10 - 1/100 - 1/1000 - 1/10000 - 1/100000 - 1/1000000

-1/10 - 1/100 - 1/1000 - 1/10000 - 1/100000 - 1/1000000


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 09:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chouhi C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài phân số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;-1/10 - 1/100 - 1/1000 - 1/10000 - 1/100000 - 1/1000000</p><p>=–100000/1000000–10000/1000000–100/1000000–10/1000000–1/1000000</p><p>=(–100000–10000–100–10–1)/1000000</p><p>=–110111/1000000</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Chouhi C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài phân số

Lời giải chi tiết như sau:

   -1/10 - 1/100 - 1/1000 - 1/10000 - 1/100000 - 1/1000000

=–100000/1000000–10000/1000000–100/1000000–10/1000000–1/1000000

=(–100000–10000–100–10–1)/1000000

=–110111/1000000

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận